Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Thị trấn Vôi

Lạng Giang, Bắc Giang
3638150
c1voilg.bacgiang@moet.edu.vn